Białowieża National Park

Posted by on wrz 9, 2021 in blog, photography | No Comments


Vertical holes in the trunk are the result of the work of the black woodpecker, the cone is the large woodpecker which presses it into the tree trunk to make it easier to brush off the seeds. In addition, the great woodpecker is smaller than the black one. The last one is the result of Babushka’s work where, the day before the martial law, we tried potato cake and pelmeni with mutton … our culinary discoveries from Podlasie, the farthest corner of Poland at the Belarusian border

Pionowe dziury w pniu to efekt pracy dzięcioła czarnego, szyszka to dzięcioł duży który wciska ją w pień drzewa aby łatwiej opędzlować z nasionek. Do tego dzięcioł duży jest mniejszy od czarnego.
Ostatnie to efekt pracy Babuszki u której dzień przed stanem wojennym próbowaliśmy babki ziemniaczanej i pielmieni
z baraniną… nasze kulinarne odkrycia z Podlasia najdalszego krańca Polski tuż przy granicy z Białorusią.

Short walk around Białowieża village with double luck :)

Posted by on wrz 5, 2021 in blog, photography | No Comments


In the evening, the day before our departure, we went to see the Białowieża Towarowa station, famous for its exclusive apartments on the train and tower, and the Carska restaurant in the station building ….
Even then, the atmosphere in the area was tense and we did not meet many tourists, but a two-headed deer in that and a herd of Polish horses on the way back …

Wieczorem w przeddzień wyjazdu wybraliśmy się zobaczyć stację Białowieża Towarowa, słynną z ekskluzywnych apartamentów w pociągu i wieży oraz restauracji Carskiej w budynku stacji….
Już wtedy atmosfera w okolicy była napięta i ogólnie mało spotykaliśmy turystów za to dwugłową sarnę w tamtą i stadko koników polskich w drodze powrotnej…

Mushrooms in natural forest

Posted by on wrz 5, 2021 in blog, photography | No Comments

It was a lot about mushrooms, there are as many as 4,000 species in the forest. Fantastic tubes with brulee cream or shameless stink horn … and a 500-year-old Jagiełło oak. Białowieża National Park is a priceless nursery of species and genetic diversity, a living laboratory.

At the King Jagiello oak.

Posted by on wrz 1, 2021 in blog, photography | No Comments

At the King Jagiello oak – 450 years old … A beautiful legend, but rather, they didn’t meet.

Przy dębie Jagiełły – 450 lat… Legenda piękna ale raczej się nie spotkali.

Trees in Białowieża National Park.

Posted by on wrz 1, 2021 in blog, photography | No Comments

 

Fantastic trees in Bialowieza National Park. Part of virgin forest.

Saturday trip… Perfect with The Young Gods.

Posted by on mar 5, 2019 in blog | No Comments

Trip on Mount Luboń and we saw such a phenomenon of nature. Perfect with The Young Gods
ambient piece Arcia in the background. They come to Krakow next month!

Takie zjawisko napotkaliśmy idąc szlakiem na Luboń.
W tle The Young Gods z ambientowego „Music for artificial clouds” gdyż już za miesiąc będą w Krakowie!

Armadillo brooch almost ready.

Posted by on lut 17, 2017 in blog | No Comments

armadillo_almost ready
Armadillo brooch still made of recycled black leather. This time for Pam from Boston.

Stork on stalk :)

Posted by on lis 12, 2016 in birds, blog | No Comments

img_8281_mimg_8291korekta_full_mimg_8275_kNorth Poland – Garczegorze, on crossroads lonely stork on stalk...