Short walk around Białowieża village with double luck :)

Posted by on wrz 5, 2021 in blog, photography | No Comments


In the evening, the day before our departure, we went to see the Białowieża Towarowa station, famous for its exclusive apartments on the train and tower, and the Carska restaurant in the station building ….
Even then, the atmosphere in the area was tense and we did not meet many tourists, but a two-headed deer in that and a herd of Polish horses on the way back …

Wieczorem w przeddzień wyjazdu wybraliśmy się zobaczyć stację Białowieża Towarowa, słynną z ekskluzywnych apartamentów w pociągu i wieży oraz restauracji Carskiej w budynku stacji….
Już wtedy atmosfera w okolicy była napięta i ogólnie mało spotykaliśmy turystów za to dwugłową sarnę w tamtą i stadko koników polskich w drodze powrotnej…

Leave a Reply