Happy New Year 2021 to all feathered and non-feathered friends!!!

Posted by on Sty 3, 2021 in blog | No Comments

I wish you all wind in your hair or feathers that will make you feel positively, relax and gently push you forward to new adventures, challenges and experiences. Despite or because everything seems a bit more difficult now than before.

Szczęśliwego Nowego Roku 2021 dla wszystkich opierzonych i nieopierzonych przyjaciół!!!
Życze wszystkim wiatru we włosach lub piórach, takiego co nastraja pozytwnie, relaksuje i delikatnie pcha do przodu ku nowym przygodom, wyzwaniom i doświadczeniom. Pomimo że teraz wszystko wydaje sie trudniejsze niż wcześniej…

 

Always rear. Great woodpecker (Dendrocopos major).

Posted by on Lis 15, 2020 in birds, blog | No Comments

First he worked on oak trunk for a long time, then ran away with a nut. Looks like he stole someone else’s hidden food for winter.

Najpierw długo pracował na pniu, aż czmychnął z orzechem. Wygląda na to że zwędził czyjeś zapasy na zimę.

 

 

Wood pigeon during today’s downpour

Posted by on Cze 13, 2020 in birds, blog | No Comments

  
The common wood pigeon on an oak during today’s downpour.

Grzywacz na dębie podczas dzisiejszej ulewy. Widok z okna mojej krawcowni.

Main observation points on oak.

Posted by on Maj 22, 2020 in blog | No Comments


The tree outside the window is a real treasure. It gives countless attractions. You could only watch it as it changes during the day and season but the most interesting is the everyday life of different species.
Main observation points on oak. Windows from the studio and the bedroom.

Drzewo za oknem to prawdziwy skarb. Daje niezliczone atrakcje. Można  go tylko obserwować jak zmienia się w ciągu dnia i pory roku. Najciekawsze jednak jest toczące się na nim codzienne życie różnych gatunków.
Moje główne punkty obserwacyjne na dąb.

Lonely wood pigeon

Posted by on Kwi 17, 2020 in birds, blog | No Comments


Spring bring an unique changes outside my studio window.
Things are happening much more amazing than just this lonely wood pigeon on oak tree. Kraków 17,04.2020 more soon…

Wiosna to wyjątkowe zmiany. Za oknem mojej pracowni dzieją się rzeczy dużo bardziej niesamowite niż tylko ten samotny Grzywacz.
Kraków, 17.04.2020. Więcej już wkrótce…

The beast

Posted by on Kwi 14, 2020 in birds, blog | No Comments


We finished feeding season, but the beast is still here…

Zakończyliśmy sezon dokarmiania, ale bestia wciąż tu jest…

The common wood pigeon

Posted by on Mar 26, 2020 in birds, blog | No Comments

 

The common wood pigeon (Columba palumbus) yesterday on my oak. View from the studio window. Krakow, Poland

Today on my oak

Posted by on Mar 25, 2020 in birds, blog | No Comments


Wood pigeon (Columba palumbus) today on my oak.

Sie pasie

Posted by on Mar 16, 2020 in birds, blog | No Comments

Load More