Blue tit

Posted by on paź 13, 2021 in birds, blog, photography | No Comments


Today after heavy rain and hail in Krakow, this sweet little blue tit playing on our willow. It was amazing to watch and listen to it. Because tits make amazing sounds, and these wonderful acrobats are able to hang and balance upside down on the thinnest twigs.

Dziś po ulewnym deszczu z gradem modraszka balansowała na wiotkich gałązkach naszej wierzby. To było fantastyczne móc to obserwować i słuchać. Bo sikorki wydają niesamowite dźwięki a do tego, ci wspaniali akrobaci, są w stanie zawisnąć na najcieńszych gałązkach głową w dół.

Searching for …. .. .. .. . .. . . . . . ……

Posted by on maj 19, 2021 in birds, blog | No Comments

End of the feeding season, not easy to accept…

Koniec dokarmiania, nie łatwo zaakceptować.

 

Against the rain … umbrella!

Posted by on maj 2, 2021 in birds, blog | No Comments

Wood pigeon / Columba palumbus / today in the rain on my oak.

Na deszcz – parasol!
Grzywacz / Columba palumbus / dziś w deszczu na moim dębie.

Spring is coming, no doubt!

Posted by on kw. 22, 2021 in birds, blog | No Comments

I was always wondering, which of them is male/female. Since I captured this video I think I know.

Od dawna zastanawiałam się nad płcią moich sierpówek.
Który za nich to on a który ona. Wczoraj nieczekiwanie ta zagadka rozwiązała się sama 🙂

Great titmouse. simply classic!

Posted by on kw. 19, 2021 in birds, blog | No Comments


Great titmouse, yesterday on our oak tree. View from my studio window.

Wood pigeon on my oak tree

Posted by on mar 25, 2021 in birds, blog | No Comments


Wood pigeon / Columba palumbus/ the largest pigeon in Poland, as dignified as the Eurasian Collared Dove. Although fairly common birds are exceptionally beautiful. Never come to the windowsill, they just sit and watch.

Gołąb grzywacz / Columba palumbus / największy spotykany w Polsce gatunek gołębia, równie dostojny jak sierpówka. Chociaż dość pospolite to wyjątkowo piękne ptaki. Nigdy nie przylatują na parapet, po prostu siedzą i patrzą…

Load More