Wood pigeon during today’s downpour

Posted by on Cze 13, 2020 in birds, blog | No Comments

  
The common wood pigeon on an oak during today’s downpour.

Grzywacz na dębie podczas dzisiejszej ulewy. Widok z okna mojej krawcowni.

Main observation points on oak.

Posted by on Maj 22, 2020 in blog | No Comments


The tree outside the window is a real treasure. It gives countless attractions. You could only watch it as it changes during the day and season but the most interesting is the everyday life of different species.
Main observation points on oak. Windows from the studio and the bedroom.

Drzewo za oknem to prawdziwy skarb. Daje niezliczone atrakcje. Można  go tylko obserwować jak zmienia się w ciągu dnia i pory roku. Najciekawsze jednak jest toczące się na nim codzienne życie różnych gatunków.
Moje główne punkty obserwacyjne na dąb.

Lonely wood pigeon

Posted by on Kwi 17, 2020 in birds, blog | No Comments


Spring bring an unique changes outside my studio window.
Things are happening much more amazing than just this lonely wood pigeon on oak tree. Kraków 17,04.2020 more soon…

Wiosna to wyjątkowe zmiany. Za oknem mojej pracowni dzieją się rzeczy dużo bardziej niesamowite niż tylko ten samotny Grzywacz.
Kraków, 17.04.2020. Więcej już wkrótce…

The beast

Posted by on Kwi 14, 2020 in birds, blog | No Comments


We finished feeding season, but the beast is still here…

Zakończyliśmy sezon dokarmiania, ale bestia wciąż tu jest…

The common wood pigeon

Posted by on Mar 26, 2020 in birds, blog | No Comments

 

The common wood pigeon (Columba palumbus) yesterday on my oak. View from the studio window. Krakow, Poland

Today on my oak

Posted by on Mar 25, 2020 in birds, blog | No Comments


Wood pigeon (Columba palumbus) today on my oak.

Sie pasie

Posted by on Mar 16, 2020 in birds, blog | No Comments

Amber eye

Posted by on Mar 13, 2020 in birds, blog | No Comments


Because the bird feeder is for small birds only, my collared dove feeds on the windowsill. Here it reaching for one more seed.
I love its amber eyes. Its own shadow is reflected in it. Today my studio window.

Ponieważ karmnik jest dla małych ptaków, moja sierpówka stołuje się pod nim.Tutaj sięgając po kolejne ziarenko słonecznika. Uwielbiam jej bursztynowe oczy. Kraków, 13.03.2020.

Jay

Posted by on Sty 26, 2020 in birds, blog | No Comments

Jay (Garrulus glandarius). Today view form my window 26.01.2020, Krakow, Poland.

Sójka (Garrulus glandarius). Dziś widok z mojego okna 26.01.2020, Kraków.

Load More