Sie pasie

Posted by on Mar 16, 2020 in blog | No Comments

Amber eye

Posted by on Mar 13, 2020 in birds, blog | No Comments


Because the bird feeder is for small birds only, my collared dove feeds on the windowsill. Here it reaching for one more seed.
I love its amber eyes. Its own shadow is reflected in it. Today my studio window.

Ponieważ karmnik jest dla małych ptaków, moja sierpówka stołuje się pod nim.Tutaj sięgając po kolejne ziarenko słonecznika. Uwielbiam jej bursztynowe oczy. Kraków, 13.03.2020.

Jay

Posted by on Sty 26, 2020 in birds, blog | No Comments

Jay (Garrulus glandarius). Today view form my window 26.01.2020, Krakow, Poland.

Sójka (Garrulus glandarius). Dziś widok z mojego okna 26.01.2020, Kraków.

Fieldfare

Posted by on Gru 5, 2019 in birds | No Comments

Fieldfare (Turdus pilaris) sat with a group of other birds on my oak. These very sociable birds move in large groups, make lovely sounds – hence their name „Kwiczoł” and in winter they love to eat frozen apples.

Rook

Posted by on Lis 24, 2019 in birds, blog | No Comments

Rook on oak. It’s not easy to take a picture of a rook. Usually once the camera is pointed out, it is gone…
(Corvus frugilegus) view from my studio window. Krakow, Poland.


Gawron na dębie. Nie łatwo fotografować gawrona, zwykle gdy wyceluję aparat, już go nie ma…
(Corvus frugilegus) Widok z okna mojej pracowni. Kraków, Polska.

it must be love!

Posted by on Lis 16, 2019 in birds, blog | No Comments

Couple of collared doves (Streptopelia decaocto).
An interesting fact about these birds is that hey stay togethe for whole life. If the female does not find the male, she joins the couple with the other female. Couple days ago. View from my studio window, Krakow, Poland.

Stara para sierpówek (Streptopelia decaocto). Ciekawym faktem jest to, że ptaki łączą się w pary na całe życie. Jeśli samica nie znajduje partnera samca tworzy parę z inną samicą. Kilka dni temu, widok z okna mojej pracowni. Kraków.

Looking for feeding…

Posted by on Lis 14, 2019 in birds, blog | No Comments

Colder, darker and less unsharp leaves on the trees. My collared dove are looking for feeding…
Collared dove (Streptopelia decaocto). Today view from my studio window. Kraków, Poland

Coraz mniej liści i do tego nieostre.
Sierpówka (Streptopelia decaocto), dzisiaj widok z okna mojej pracowni, Kraków, Polska.

Balance exercises / Ćwiczenia na równoważni.

Posted by on Paź 27, 2019 in birds, blog | No Comments

Since a few days there is a lot of traffic outside my window. The collar doves have returned. They sit together or land on the windowsill and of course I know what their purpose of visit is. But no way…, feeding will not start before the first frost.

Od kilku dni za oknem duży ruch. Powróciły sierpówki i siedzą na dębie razem lub osobno albo lądują na parapecie. Cel ich wizyty jest oczywisty. Niestety nic z tego, dokarmianie zaczynam dopiero po pierwszych przymrozkach.

Titmouse in our house :)

Posted by on Paź 25, 2019 in birds, blog | No Comments


Today I had to rescue a small tit mouse which flew over the balcony to our house searching for food and stuck on the window sill between cooking books.

Dzisiaj musiałam ratować małą sikorkę która w poszukiwaniu jedzenia wleciała balkonem do naszego domu i utknęła na parapecie pomiędzy książkami kucharskimi.

Load More