Happy New Year 2021 to all feathered and non-feathered friends!!!

Posted by on Sty 3, 2021 in blog | No Comments

I wish you all wind in your hair or feathers that will make you feel positively, relax and gently push you forward to new adventures, challenges and experiences. Despite or because everything seems a bit more difficult now than before.

Szczęśliwego Nowego Roku 2021 dla wszystkich opierzonych i nieopierzonych przyjaciół!!!
Życze wszystkim wiatru we włosach lub piórach, takiego co nastraja pozytwnie, relaksuje i delikatnie pcha do przodu ku nowym przygodom, wyzwaniom i doświadczeniom. Pomimo że teraz wszystko wydaje sie trudniejsze niż wcześniej…

 

UFO eater :)

Posted by on Lip 19, 2020 in birds, blog | No Comments

Blue tit baby

Posted by on Maj 29, 2020 in birds, blog | No Comments


Fledgling of Blue Tit on our willow. Fledgling is fed by parents outside the nest. It may show less fear than humans than adult birds.

Podlot sikorki modrej na naszej wierzbie.
Podlot jest karmiony przez rodziców poza gniazdem. Może wykazywać mniejszy niż dorosłe ptaki lęk przed człowiekiem.

Spurned blackbird ;)

Posted by on Maj 25, 2020 in birds, blog | No Comments


It’s hard to find a more thrilling singer than a blackbird.
Is it caught here during the break, a little bit sleepy or spurn?

Trudno o bardziej namolnego śpiewka niż kos.
Tu przyłapany w przerwie, trochę zamyślony albo odrzucony?

Gray Flycatcher

Posted by on Maj 18, 2020 in birds, blog | No Comments

My permanent route along the Oriole River expanded my collections of new species of birds. Here is another one in my collection. Gray Flycatcher.

Mój przetarty szlak wzdłuż Wilgi wzbogacił moje zbiory nowych gatunków.
Oto kolejny Muchołówka szara (Muscicapa striata).

New in bird collection Eurasian Blackcap!

Posted by on Maj 4, 2020 in birds, blog | No Comments

New bird in my collection. Its Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla).
A few days ago shot from our balcony.

Kapturek!
Nowy ptak w mojej kolekcji. Kilka dni temu hałasował pod balkonem.

A few days ago after a light snowfall

Posted by on Kwi 25, 2020 in birds, blog | No Comments


Full of food around, but our Collared Doves do not hesitate to ask for more… A few days ago after a light snowfall.

Wszędzie aż kipi od jedzenia, ale nasze sierpówki nie wstydzą się prosić o więcej… Kilka dni temu po lekkim opadzie śniegu.

Sie pasie

Posted by on Mar 16, 2020 in birds, blog | No Comments

Amber eye

Posted by on Mar 13, 2020 in birds, blog | No Comments


Because the bird feeder is for small birds only, my collared dove feeds on the windowsill. Here it reaching for one more seed.
I love its amber eyes. Its own shadow is reflected in it. Today my studio window.

Ponieważ karmnik jest dla małych ptaków, moja sierpówka stołuje się pod nim.Tutaj sięgając po kolejne ziarenko słonecznika. Uwielbiam jej bursztynowe oczy. Kraków, 13.03.2020.

Load More