moulting time

Posted by on Lip 31, 2021 in birds, blog | No Comments

Gutek called Fatso (Gruby), is terribly irritated when something sticks to his beak. It is moulting time for pigeons. I have been observing it for some time because Gruby visits us regularly for a little something. He has an incomplete limb, so it is difficult for him to deal with an intruder stuck to his beak. I wanted to help by seeing his struggle but he wouldn’t let me. This is actually ok because he has to be able to deal himself alone …

Gutka zwanego Grubym, strasznie irytuje jak mu się coś przyklei do dzioba. Właśnie jest czas pierzenia u gołębi. Obserwuję to od jakiegoś czasu bo Gruby bywa u nas regularnie na małe co nieco. Ma niekompletną kończynę dlatego trudno mu rozprawić się z przyklejonym do dzioba intruzem. Chciałam pomóc widząc jego zmagania ale nie pozwolił mi na to, żałuję w sumie to dobrze…

Searching for …. .. .. .. . .. . . . . . ……

Posted by on Maj 19, 2021 in birds, blog | No Comments

End of the feeding season, not easy to accept…

Koniec dokarmiania, nie łatwo zaakceptować.

 

Against the rain … umbrella!

Posted by on Maj 2, 2021 in birds, blog | No Comments

Wood pigeon / Columba palumbus / today in the rain on my oak.

Na deszcz – parasol!
Grzywacz / Columba palumbus / dziś w deszczu na moim dębie.

Spring is coming, no doubt!

Posted by on Kwi 22, 2021 in birds, blog | No Comments

I was always wondering, which of them is male/female. Since I captured this video I think I know.

Od dawna zastanawiałam się nad płcią moich sierpówek.
Który za nich to on a który ona. Wczoraj nieczekiwanie ta zagadka rozwiązała się sama 🙂

This must be ❤️

Posted by on Kwi 18, 2021 in blog | No Comments

As every year, spring courtship collared doves couple on our balcony.

Joak co roku wiosenne umizgi naszej pary sierpówek na balkonie.

W pewnej dolinie siedział szpak na linie…

Posted by on Kwi 14, 2021 in birds, blog | No Comments


In a beautiful Minkowska Valley starling sat starling on a rope.

W pięknej dolinie siedział szpak na linie, a była to dolina Minkowska.

1 April Today International Bird Day

Posted by on Kwi 1, 2021 in birds, blog | No Comments


On 1 April we celebrate the International Bird Day, established in memory of the world’s first international convention for the protection of this group of animals.
The International Day of Birds is a great occasion to recall the importance of birds in human life. The world would be sad without joyful singing, beautiful colors or interesting bird behavior. / My collared dove, yesterday on windowsill.
source: www.gdos.gov.pl

1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, ustanowiony na pamiątkę pierwszej na świecie międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Międzynarodowy Dzień Ptaków to doskonała okazja by przypomnieć, jak dużą rolę ptaki odgrywają w życiu człowieka. Świat byłby smutny bez radosnego śpiewu, pięknego ubarwienia czy też ciekawych ptasich zachowań. / Moja sierpówka wczoraj na parapecie /
żródło: www.gdos.gov.pl

Wood pigeon on my oak tree

Posted by on Mar 25, 2021 in birds, blog | No Comments


Wood pigeon / Columba palumbus/ the largest pigeon in Poland, as dignified as the Eurasian Collared Dove. Although fairly common birds are exceptionally beautiful. Never come to the windowsill, they just sit and watch.

Gołąb grzywacz / Columba palumbus / największy spotykany w Polsce gatunek gołębia, równie dostojny jak sierpówka. Chociaż dość pospolite to wyjątkowo piękne ptaki. Nigdy nie przylatują na parapet, po prostu siedzą i patrzą…

Load More