Niusia on the dryer

Posted by on paź 26, 2021 in birds, blog, photography | No Comments


My she collared dove Niusia on the dryer … probably looking for sunflower seeds.


Niusia na suszarce… prawdopodobnie wypatruje ziaren słonecznika.

Łódź – time vehicle

Posted by on paź 24, 2021 in blog, photography | No Comments

Łódź – a time vahicle.
On our way to the concert of Marc Almond and Midge Ure in Łódź, I fell into a time vehicle, not only because of the two artists I started listening to in elementary and high school, but because of the city itself. It is a few minutes from Piotrkowska, the most representative street in the city, to Legionów Street. They both depart from Plac Wolności, it’s just around the corner, and they’re a decade apart. Legionów is like Kazimierz in Kraków 30 years ago. The impression is overwhelming. We stayed in Reymont hotel whose nostalgic style I like and appreciate. But the rest? The entire neighborhood, apartment houses, street, shop`s windows that have not existed for a long time, covered with scab of peeling paint and dust, broken glass and empty windows …. Here, even the cars parked on the street are from a different fairy tale … I rub my eyes with amazement because Legionów is not the outskirts of the metropolis, but the back of the main one with the European flair of Piotrowska and the nearby revitalized Manufaktura … 


Łódź – wehikuł czasu.
Z Piotrkowskiej najbardziej reprezentatywnej ulicy miasta do ulicy Legionów jest kilka minut.
Obie odchodzą od Placu Wolności, to zaledwie za rogiem a różni je dekada. Legionów to jak krakowski Kazimierz 30 lat wstecz. Wrażenie jest porażające.
Zatrzymaliśmy się w Reymoncie którego nostalgiczny styl lubię i doceniam. Ale reszta? cała okolica, kamienice, ulica, witryny sklepów od dawna nie istniejących pokrytych parchem odchodzącej farby i kurzem, wybite szyby, ziejące pustką okna….
Tu nawet parkujące przy ulicy auta są z innej bajki… Przecieram oczy ze zdumienia bo Legionów to nie obrzeża metropolii a plecy głównej z europejskim zacięciem Piotrowskiej i pobliskiej rewitalizowanej Manufaktury…

birds are living dinosaurs

Posted by on paź 21, 2021 in birds, photography | No Comments


Harvard scientists once again prove that birds are living dinosaurs from the group of bipedal theropods. I can confirm that by attached photo of my dove pet.

Naukowcy z Harvardu po raz kolejny dowodzą, że ptaki to żyjące dinozaury z grupy dwunożnych teropodów. Na potwierdzenie powyższej teorii załączam zdjęcie mojego pupila.

Blue tit

Posted by on paź 13, 2021 in birds, blog, photography | No Comments


Today after heavy rain and hail in Krakow, this sweet little blue tit playing on our willow. It was amazing to watch and listen to it. Because tits make amazing sounds, and these wonderful acrobats are able to hang and balance upside down on the thinnest twigs.

Dziś po ulewnym deszczu z gradem modraszka balansowała na wiotkich gałązkach naszej wierzby. To było fantastyczne móc to obserwować i słuchać. Bo sikorki wydają niesamowite dźwięki a do tego, ci wspaniali akrobaci, są w stanie zawisnąć na najcieńszych gałązkach głową w dół.

Searching for sunflower seeds… today on our balcony

Posted by on paź 8, 2021 in birds, blog, photography | No Comments


Recently the birds stepped up in searching for food…

W poszukiwaniu ziaren słonecznika. Dziś na naszym balkonie…

Yabba Dabba Do!

Posted by on paź 4, 2021 in blog, photography | No Comments


By taxi or on foot? Now you can both. Today from the city bus window.

Taksówką czy pieszo? Teraz moża oba. Samo-chód.
Dziś z okna autobusu miejskiego… jaba daba du !!!!!!

Caught thinking …

Posted by on wrz 27, 2021 in blog, photography | No Comments


Caught thinking …
Squirrels are very fast and mobile creatures, but sometimes they also need to rest for a while … Today on our willow


Przyłapana na dumaniu…
Wiewiórki to bardzo szybkie i ruchliwe stworzonka, ale czasami i one muszą chwile odpoczać… Dziś na naszej wierzbie.

:)

Posted by on wrz 27, 2021 in blog, photography | No Comments


It was an extremely hard nut to crack, because first I heard then I saw it …

To był wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia, bo najpierw ją usłyszałam potem zobaczyłam…

The Holy Trinity Chapel

Posted by on wrz 14, 2021 in blog, photography | No Comments

The Holy Trinity Chapel is a must-see in Lublin. One of the most valuable monuments of medieval art in Poland and Europe. Gothic architecture covered with polychromes painted in an iconographic program taken from the Byzantine Empire.

Kaplica Trójcy Świętej punkt obowiązkowy w Lublinie.
Jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. Gotycka architektura pokryta polichromiami malowanymi w programie ikonograficznym zaczerpniętym z Bizancjum.

Load More