Happy New Year 2021 to all feathered and non-feathered friends!!!

Posted by on Sty 3, 2021 in blog | No Comments

I wish you all wind in your hair or feathers that will make you feel positively, relax and gently push you forward to new adventures, challenges and experiences. Despite or because everything seems a bit more difficult now than before.

Szczęśliwego Nowego Roku 2021 dla wszystkich opierzonych i nieopierzonych przyjaciół!!!
Życze wszystkim wiatru we włosach lub piórach, takiego co nastraja pozytwnie, relaksuje i delikatnie pcha do przodu ku nowym przygodom, wyzwaniom i doświadczeniom. Pomimo że teraz wszystko wydaje sie trudniejsze niż wcześniej…

 

Jingle Bells!!!

Posted by on Gru 25, 2020 in blog | No Comments

Today, for the first time in many years, my brilliant dancing Christmas tree has not started. But because her dancing, singing and messages are still valid, I am enclosing it again with Happy Holidays because Jingle Bells !!!

D
ziś pierwszy raz od wielu lat moja genialna tańcząca choinka nie uruchomiła się. Ponieważ jej taniec, śpiew i przesałnie są nadal aktualne załączam ją ponownie z życzeniami Weołych Świąt bo Jingle Bells!!!

Holy week

Posted by on Kwi 8, 2020 in birds, blog | No Comments

Starling. Holy Week 2020.
Nisi Dominus, Cum Dederit – Vivaldi – Andreas Scholl.
Today evening, view from my balcony.

Szpak. Wielki tydzień 2020.
Nisi Dominus, Cum Dederit – Vivaldi – Andreas Scholl.
Dziś wieczorem, widok z balkonu.

Sie pasie

Posted by on Mar 16, 2020 in birds, blog | No Comments

Orkan

Posted by on Lut 12, 2020 in birds, blog | No Comments

Orkan Sabine outside the window, my collared dove and Jakub Orliński in the background.

My new mini video.

Posted by on Sty 31, 2020 in blog | No Comments

Gregorio Allegri’s Miserere mei, Deus
Tenebrae Choir, conducted by Nigel Short

One of the greatest masterpieces ever written.
It was intended to be performed only once a year – during Holy Week – in the Sistine Chapel. The manuscript of the work was stored in the Chapel’s archive and, under threat of excommunication, it was not allowed to take it out, copy and distribute it.
The work itself is a sublime nine-voice setting of Psalm 51.
Teenager Mozart, once heard Allegri’s Miserere being performed in the Sistine Chapel wrote down the entire work from memory… /www.classicfm.com /

Jay

Posted by on Sty 26, 2020 in birds, blog | No Comments

Jay (Garrulus glandarius). Today view form my window 26.01.2020, Krakow, Poland.

Sójka (Garrulus glandarius). Dziś widok z mojego okna 26.01.2020, Kraków.

My Manifesto!

Posted by on Gru 31, 2019 in blog | No Comments

25th Anniversary!!! of this video, my semester work 🙃 at Sculpture Department Multimedia studio led by Prof. Porczak.
No computer, no image manipulation, just analogue vhs video camera.

W tym roku mija 25 lat! Ćwierć wieku!
Od zaliczenia tym filmikiem semestru na rzeźbie …
Te prekursorskie projekty z video artu 🙃 miały miejsce w pracowni Porczaka bez komputera tylko analogowo przetworzone obrazy i kamerka VHS.

Balance exercises / Ćwiczenia na równoważni.

Posted by on Paź 27, 2019 in birds, blog | No Comments

Since a few days there is a lot of traffic outside my window. The collar doves have returned. They sit together or land on the windowsill and of course I know what their purpose of visit is. But no way…, feeding will not start before the first frost.

Od kilku dni za oknem duży ruch. Powróciły sierpówki i siedzą na dębie razem lub osobno albo lądują na parapecie. Cel ich wizyty jest oczywisty. Niestety nic z tego, dokarmianie zaczynam dopiero po pierwszych przymrozkach.

Load More