Always rear. Great woodpecker (Dendrocopos major).

Posted by on Lis 15, 2020 in birds, blog | No Comments

First he worked on oak trunk for a long time, then ran away with a nut. Looks like he stole someone else’s hidden food for winter.

Najpierw długo pracował na pniu, aż czmychnął z orzechem. Wygląda na to że zwędził czyjeś zapasy na zimę.

 

 

UFO eater :)

Posted by on Lip 19, 2020 in birds, blog | No Comments

Wood pigeon during today’s downpour

Posted by on Cze 13, 2020 in birds, blog | No Comments

  
The common wood pigeon on an oak during today’s downpour.

Grzywacz na dębie podczas dzisiejszej ulewy. Widok z okna mojej krawcowni.

Blue tit baby

Posted by on Maj 29, 2020 in birds, blog | No Comments


Fledgling of Blue Tit on our willow. Fledgling is fed by parents outside the nest. It may show less fear than humans than adult birds.

Podlot sikorki modrej na naszej wierzbie.
Podlot jest karmiony przez rodziców poza gniazdem. Może wykazywać mniejszy niż dorosłe ptaki lęk przed człowiekiem.

Spurned blackbird ;)

Posted by on Maj 25, 2020 in birds, blog | No Comments


It’s hard to find a more thrilling singer than a blackbird.
Is it caught here during the break, a little bit sleepy or spurn?

Trudno o bardziej namolnego śpiewka niż kos.
Tu przyłapany w przerwie, trochę zamyślony albo odrzucony?

Gray Flycatcher

Posted by on Maj 18, 2020 in birds, blog | No Comments

My permanent route along the Oriole River expanded my collections of new species of birds. Here is another one in my collection. Gray Flycatcher.

Mój przetarty szlak wzdłuż Wilgi wzbogacił moje zbiory nowych gatunków.
Oto kolejny Muchołówka szara (Muscicapa striata).

New in bird collection Eurasian Blackcap!

Posted by on Maj 4, 2020 in birds, blog | No Comments

New bird in my collection. Its Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla).
A few days ago shot from our balcony.

Kapturek!
Nowy ptak w mojej kolekcji. Kilka dni temu hałasował pod balkonem.

My first Chestnut bellied nuthatch!

Posted by on Kwi 28, 2020 in birds, blog | No Comments


My first Chestnut bellied nuthatch. High-speed bird. During my park walking.

Mój pierwszy kowalik! Piekielnie szybki. Na spacerze po parku…

A few days ago after a light snowfall

Posted by on Kwi 25, 2020 in birds, blog | No Comments


Full of food around, but our Collared Doves do not hesitate to ask for more… A few days ago after a light snowfall.

Wszędzie aż kipi od jedzenia, ale nasze sierpówki nie wstydzą się prosić o więcej… Kilka dni temu po lekkim opadzie śniegu.

Starling

Posted by on Kwi 18, 2020 in birds, blog | No Comments


Starling (Sturnus vulgaris).
These common birds still delight me with their exceptionally beautiful coloration and texture. Yesterday on my oak tree.

Spak. Ten pospolity ptaki wciąż zachwyca mnie wyjątkowo pięknym ubarwieniem i fakturą. Wczoraj na dębie. Widok z okna mojej pracowni.

Load More