Starling today on top of a walnut tree.

Posted by on mar 1, 2024 in birds, blog | No Comments


View from my studio window.

Szpak dziś na czubku orzecha włoskiego. Widok z okna mojej pracowni.

Leave a Reply