Silver Mount

Posted by on Sty 17, 2021 in blog | No Comments

Car alarm :)

Posted by on Sty 15, 2021 in blog | No Comments


Car alarm / Paw patrol

Autoalarm / Psi patrol

Happy New Year 2021 to all feathered and non-feathered friends!!!

Posted by on Sty 3, 2021 in blog | No Comments

I wish you all wind in your hair or feathers that will make you feel positively, relax and gently push you forward to new adventures, challenges and experiences. Despite or because everything seems a bit more difficult now than before.

Szczęśliwego Nowego Roku 2021 dla wszystkich opierzonych i nieopierzonych przyjaciół!!!
Życze wszystkim wiatru we włosach lub piórach, takiego co nastraja pozytwnie, relaksuje i delikatnie pcha do przodu ku nowym przygodom, wyzwaniom i doświadczeniom. Pomimo że teraz wszystko wydaje sie trudniejsze niż wcześniej…

 

Jingle Bells!!!

Posted by on Gru 25, 2020 in blog | No Comments

Today, for the first time in many years, my brilliant dancing Christmas tree has not started. But because her dancing, singing and messages are still valid, I am enclosing it again with Happy Holidays because Jingle Bells !!!

D
ziś pierwszy raz od wielu lat moja genialna tańcząca choinka nie uruchomiła się. Ponieważ jej taniec, śpiew i przesałnie są nadal aktualne załączam ją ponownie z życzeniami Weołych Świąt bo Jingle Bells!!!

Review from Elizabeth

Posted by on Gru 12, 2020 in blog | No Comments

Kitschy sunset…

Posted by on Lis 24, 2020 in blog | No Comments


At a very special time today my new design – bird feeder hang on studio window.
Very kitschy but, well… 😉


Starszny kicz, ale co zrobić. Mój najnowszy projekt karmnika z kolekcji Tweet Resto Bar.
Dziś wieczorem na oknie mojej pracowni. Kraków.

Escape to the forest. 30 min away from the city.

Posted by on Lis 21, 2020 in blog | No Comments


Emerald greens and copper colour just 30 min away from the city.

Szmaragdowe zielenie i miedzie 30 min. od miasta.

Always rear. Great woodpecker (Dendrocopos major).

Posted by on Lis 15, 2020 in birds, blog | No Comments

First he worked on oak trunk for a long time, then ran away with a nut. Looks like he stole someone else’s hidden food for winter.

Najpierw długo pracował na pniu, aż czmychnął z orzechem. Wygląda na to że zwędził czyjeś zapasy na zimę.

 

 

Successful tit-mouse laser test. Here it is…

Posted by on Lis 8, 2020 in blog | No Comments

New design for Tweet Resto Bar Collection of modern acrylic bird feeders.

Nowy projekt z kolekcji Tweet Resto Bar nowoczesnych przezroczystych karmników dla ptaków.

Load More