New TUBE bird feeder – Great Tit.

Posted by on Lut 28, 2021 in blog | No Comments


It just happened that at the end of winter I managed to implement a new version of TUBE – Great Tit. I would like this version to serve mini-education. I will try to present the silhouettes of various species of birds. For starters, of course, who else but a tit! a Great Tit!

Tak wypadło że akurat na koniec zimy udało się zrealizować nową wersję karmika TUBE – Great Tit. chciałabym aby ta wersja służyła mini edukacji. Będe się starać prezentować sylwetki różnych gatunków ptaków. Na początek oczywiście sikorka!

Palazzo Ducale

Posted by on Lut 27, 2021 in blog | No Comments

I like such buckles 🙂 Two objects staring at the „wrong” photographer … It all started there a year ago, … it’s hard to comprehend how much everything has changed since then. Our short vacation in Venice. February 2020.

Lubie takie klamry 🙂
Dwa obiekty wpatrzone w „nie tego” fotografa…
Tam rok temu wszystko się zaczęło,… aż trudno ogarnąć jak bardzo wszystko zmieniło się od tamtego czasu. Nasz krótki urlop w Wenecji. Luty 2020.

Send from Emm / Paris.

Posted by on Lut 25, 2021 in blog | No Comments


Read review from Emmanuel

butter

Posted by on Lut 19, 2021 in blog | No Comments

Shipping MASK Tea Cozie

Posted by on Lut 16, 2021 in blog | No Comments


Shipping tea cozie…
„Handmade” not only obliges me to make by myself what is important in the design, but actually it lets me do what I like most. Work on every detail from starting with the creation tea cozie model to the label, packaging and hand painted post card. A few frames from my studio from the preparation of the Mask Tea Cozie for shipment …

„Handmade” nie tylko zobowiązuje mnie do wykonania ręcznie tego co w projekcie najważniejsze, ale właściwie pozawala mi na robienie tego co najbardziej lubię – pracy nad każdym detalem począwszy od projektu i wykonania modelu przez metki, szablony na opakowania aż do ręcznie malowane kartki Kilka ujęć z mojej pracowni podczas przygotowania ocieplacza do wysyłki…

More tea cozie
MASK  / DUCK  Tea Cozies

t-shirts

Posted by on Lut 11, 2021 in blog | No Comments

snow falling on the roofs and pavement today

Posted by on Lut 7, 2021 in blog | No Comments


Roofs around my window view. What a fantastic textures and forms created by snow & wind… today

Dachy widziane w mojego okna. Coż za fantastyczne tekstury i formy wykreował dziś śnieg i wiatr.

Load More