Red head is back!

Posted by on Lis 12, 2018 in birds, blog | No Comments


At almost the same time Red Head is back on my tree today.
European green woodpecker (Picus viridis).
Taken on 12.11.2018 at 16.20, view from my studio window. Kraków, Poland.

Green woodpecker

Posted by on Lis 11, 2018 in birds, blog | No Comments


GREEN WOODPECKER
breaking news – just before sunset come great woodpecker on my oak tree.
Taken on 11.11.2018 at 16.11. View from my studio window. Krakow, Poland.

Z ostatniej chwili… Tuż przed zachodem słońca na przyleciał dzięcioł zielony.
Widok z okna mojej pracowni, 11.11.2018, godz. 16.11 Kraków.

What a bird!

Posted by on Lis 10, 2018 in birds, blog | No Comments

I wake up this morning, go to the window and saw this bird.
It is a sparrow-hawk male (Accipiter nisus).
I saw it for the first time and it was on my oak.
There was something to look at. Unfortunately arrived magpie and began to harass him so he flew away.
Today 10/11/2018 from the window of my studio. Cracow.

Budzę się dziś rano, podchodzę do okna a tam siedzi sobie na dębie taki ptak.
To samczyk krogulca (Accipiter nisus). Pierwszy raz widziałam tego ptaka i to na moim drzewie.
Było na co popatrzeć. Niestety przyleciała sroka, zaczęła go nękać i odleciał.
10.11.2018 z okna mojej pracowni. Kraków.

Gdynia zoom…

Posted by on Lis 7, 2018 in blog | No Comments


GDYNIA ZOOM
This time, after returning from Gdynia, I have two thoughts. The first is that Fangor had to be there,
on the Gdynia boulevard at sunset.
And the second, after seeing the exhibition of Mr. Karol Śliwka in the Museum of Gdynia,
that the sculpture is the most important of the arts. The best begin or end with sculpture.

Tym razem po powrocie z Gdyni mam dwa przemyślenia. Pierwsze to takie że Fangor musiał tu bywać,
czyli na bulwarze o zachodzie słońca.
A drugie, po obejrzeniu wystawy Pana Karola Śliwki w Muzeum Miasta Gdyni, że rzeźba jest największą ze sztuk.
Najlepsi zaczynają albo kończą na rzeźbie.

The rook.

Posted by on Paź 30, 2018 in birds, blog | No Comments

The rook (Corvus frugilegus).
Today on my oak tree.View from my studio window.
30.10.2018. Krakow, Poland.

Gawron (Corvus frugilegus).
Dziś na moim dębie. Z okna mojej pracowni.
30.10.2018, Kraków.

Shark got new home :)

Posted by on Paź 28, 2018 in blog, sharks | No Comments


Send from Kasia

Back an old couple :)

Posted by on Paź 7, 2018 in birds, blog | No Comments

Boring… An old couple of collared doves ( Streptopelia decaocto) back on my oak tree. Taken on 7.10.2018.
View ew from my studio window.
Kraków, Poland
__
Wiem że to nudne ale… Stara para sierpówek wróciła na mojego dęba. W dniu 7.10.2018.
Widok z okna mojej pracowni. Kraków, Polska.

Behind the leaf…

Posted by on Paź 4, 2018 in birds, blog | No Comments


Behind the leaf…
Starling (Sturnus vulgaris) from my studio window. Kraków, Poland

Za listkiem…
Szpak (Sturnus vulgaris) z okna mojej pracowni. Kraków.

Load More