PIER #4

Posted by on Maj 5, 2019 in blog | No Comments

1 – 2 – 3
I would like to be one of this three… Missing summer. Sunset in Niechorze 3 July 2018.
West coast Baltic Sea.
–.
1 – 2 – 3
Chciałbym być jednym z tych trzech… Z tęsknoty za latem.
Zachód słońca w Niechorzu 3 Lipca 2018. Zachodnie wybrzeże.

PIER #3

Posted by on Maj 2, 2019 in blog | No Comments

Missing summer… Niechorze 3 July 2018. West coast Baltic Sea.

Z tęsknoty za latem… Niechorze 3 Lipca 2018. Zachodnie wybrzeże.

PIER #2. Bird shot.

Posted by on Maj 1, 2019 in blog | No Comments

Pier #2. Bird shot. Niechorze on 3 June 2018. West coast Baltic Sea.

Pirs #2. Zdjęcie ptaka. Niechorze 3 lipca 2018. Bałtyk zachodnie wybrzeże.

Keukenhof Tulip Garden

Posted by on Kwi 28, 2019 in blog | No Comments

One of the amazing place to enjoy the spring – Tulip Garden Keukenhof and fields around Lisse, Holland.

Jedno z niesamowitych miejsc wartych odwiedzenia wiosną – Ogrody tulipanów w Keukenhof oraz pola w okolicach Lisse, Holandia

Love is in the air…

Posted by on Kwi 9, 2019 in birds, blog | No Comments

The common blackbird (Turdus merula) today evening on my oak tree.
View from my studio window. Kraków, Poland

Kos dziś wieczorem na moim dębie. Widok z okna pracowni, Kraków.

House Birdfeeders on Sale!

Posted by on Mar 24, 2019 in blog, storybird | No Comments

Certainly you do not miss the winter, but would you not miss the sale for my Bird Feeders at my Etsy shop?

Na pewno nikt nie tęskni teraz za zimą, ale czy nie zatęskni za zniżką 50% na karmniki? Teraz na Etsy.

Squirrel…

Posted by on Mar 12, 2019 in blog | No Comments

At the time when everything looks like set design for the „The Road”,
this red little creature always impress me!

W czasie gdy wszystko przypomina scenografię do filmu „Droga” to rude,
wesołe stworzonko zawsze robi na mnie wrażenie!

How many DUCKS do you see?

Posted by on Mar 10, 2019 in birds, blog | No Comments

Walking today on Wilga river we met this couple. What a perfect camouflage she wear!
The mallard  (Anas platyrhynchos).

Spacerując dziś nad Wilgą napotkaliśmy tę parę. Jaki ona ma wspaniały kamuflaż!
Kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos).

 

Saturday trip… Perfect with The Young Gods.

Posted by on Mar 5, 2019 in blog | No Comments

Trip on Mount Luboń and we saw such a phenomenon of nature. Perfect with The Young Gods
ambient piece Arcia in the background. They come to Krakow next month!

Takie zjawisko napotkaliśmy idąc szlakiem na Luboń.
W tle The Young Gods z ambientowego „Music for artificial clouds” gdyż już za miesiąc będą w Krakowie!

Load More