Group of titmouses in the feeder is a real show!

Posted by on lis 10, 2021 in blog, storybird | No Comments

Great titmouses usually come to the feeder single, but they often forage in groups, then it is a real show!
A Great Tit on my studio window.

Sikorki zwykle przylatują pojedynczo ale często żerują w grupie, wtedy jest to prawdziwe widowisko!
Sikorka bogatka na oknie mojej pracowni.

TiTUBE   /  Tweet Resto Bar

Label start kit for new bird feeder…

Posted by on lis 7, 2021 in blog, storybird | No Comments


The new label is a kind of start-kit with a portion of seeds, a photo of the great tit and interesting facts about it and finally with a felt sponge to clean the feeder after the season.

Nowa meteka jest rodzajem pakietu startowego z porcją ziaren, zdjęciem sikorki oraz ciekawostkami na jej temat,
a wreszcie z filcową gąbka do czyszczenia karmika po sezonie.

TiTUBE   /  Tweet Resto Bar

You can’t get any closer.

Posted by on lis 5, 2021 in blog, storybird | No Comments

Nie można być bliżej…

TiTUBE   /  Tweet Resto Bar

Bird feeder got a name – TiTUBE!

Posted by on lis 3, 2021 in blog, storybird | No Comments

My new bird feeder inspired by Great Tit got already a name TiTUBE!

Mój nowy karmnik zainspirowany sikorką bogatką dostał na imię TiTUBE.

TiTUBE   /  Tweet Resto Bar

Feeding in the afternoon sun

Posted by on paź 31, 2021 in blog, storybird | No Comments

I love winter monochrome backgrounds for my bird feeders.  I think they look best in them. But what to do when autumn overflow us with colours and velvety afternoon light….

Uwielbiam zimowe monochromatyczne tła dla moich karmników, myślę że wyglądają w nich najlepiej.
Ale co zrobić kiedy jesień zalewa nas kolorem i aksamitnym popołudniowym światłem…

Available now at my Etsy shop

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

Load More