Last test on roof window…

Posted by on paź 27, 2021 in blog, storybird | No Comments


Well, it can be for ambitious birdloverse, because adding food is a small challenge

Ostatni test na oknie dachowym… No cóż może być aczkolwiek dla ambitnych, gdyż uzupełnianie pokarmu jest troszkę niewygodne…

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

New face of TUBE – Great Tit.

Posted by on lut 28, 2021 in blog, storybird | No Comments


It just happened that at the end of winter I managed to implement a new version of TUBE – Great Tit. As a result of several months of testing, the feeder changed its orientation and hung frontally.
I would like this version to serve mini-education. I will try to present the silhouettes of various species of birds. For starters, of course, who else but a tit! a Great Tit!

Tak wypadło że akurat na koniec zimy udało się zrealizować nową wersję karmika TUBE – Great Tit. W wyniku kilku miesięcy testów karmik zmienił swoją orientacje i zawisł frontalnie. Chciałabym aby ta wersja służyła mini edukacji. Będe się starać prezentować sylwetki różnych gatunków ptaków. Na początek oczywiście sikorka!

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

Kitschy sunset…

Posted by on lis 24, 2020 in blog, storybird | No Comments


At a very special time today my new design – bird feeder hang for testing on studio window.
Very kitschy but, well… ?


Starszny kicz, ale co zrobić. Mój najnowszy projekt karmnika z kolekcji Tweet Resto Bar zawisł na testy.
Dziś wieczorem na oknie mojej pracowni. Kraków.

Successful tit-mouse laser test. Here it is…

Posted by on lis 8, 2020 in blog | No Comments

New design for Tweet Resto Bar Collection of modern acrylic bird feeders.

Nowy projekt z kolekcji Tweet Resto Bar nowoczesnych przezroczystych karmników dla ptaków.

Load More