Last test on roof window…

Posted by on paź 27, 2021 in blog, storybird | No Comments


Well, it can be for ambitious birdloverse, because adding food is a small challenge

Ostatni test na oknie dachowym… No cóż może być aczkolwiek dla ambitnych, gdyż uzupełnianie pokarmu jest troszkę niewygodne…

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

Leave a Reply