Escape to the forest. 30 min away from the city.

Posted by on Lis 21, 2020 in blog | No Comments


Emerald greens and copper colour just 30 min away from the city.

Szmaragdowe zielenie i miedzie 30 min. od miasta.

Always rear. Great woodpecker (Dendrocopos major).

Posted by on Lis 15, 2020 in birds, blog | No Comments

First he worked on oak trunk for a long time, then ran away with a nut. Looks like he stole someone else’s hidden food for winter.

Najpierw długo pracował na pniu, aż czmychnął z orzechem. Wygląda na to że zwędził czyjeś zapasy na zimę.

 

 

Rabka, Maciejowa.

Posted by on Lis 3, 2020 in blog | No Comments

In Rabka and Chamonix the same, can’t see anything…

W Rabce i Chamonix tak sdamo, nic nie widać…

potato

Posted by on Lis 1, 2020 in blog | No Comments

Play or rest…

Posted by on Sie 15, 2020 in blog | No Comments

Interesting and modern projects in urban space, such as the one on the boulevard in Gdynia, are rare and deserve attention.
A type of construction /sculpture for rest and play.

Rzadko spotyka się ciekawe i nowoczesne projekty w przestrzeni miejskiej jak ten na bulwarze w Gdyni.
Rodzaj konstrukcja / rzeźba do zabawy lub wypoczynku.

I like taking pictures too :)

Posted by on Sie 9, 2020 in blog | No Comments


I am proud to be on time and pressed the shutter button. In both cases, the finger decided Isn’t it charming pointing?
I love reportage photography and admire Henri Cartier-Bresson and its concepts of the decisive moment. 
 I don’t try to style my photos, but sea motifs from Gdynia always remind me of  Hopper’s painting. 1 August 2020 Gdynia

Jestem dumna z tego że w porę i nacisnęłam spust. Jestem dumna z tego że w porę i nacisnęłam spust.
W obu przypadkach zdecydował paluszek Czyż on nie uroczo wskazuje?
Uwielbiam fotografię reporterską i podziwiam Henri Cartier-Bresson i za jego koncepcję decydującego momentu. Nie staram się stylizować zdjęć, ale morskie motywy z Gdyni zawsze przypominają mi malarstwo Edwarda Hoppera. Gdynia bulwar, 1 sierpnia 2020.

RIKA. Mazury

Posted by on Sie 3, 2020 in blog | No Comments

Cheese cake deconstruction…

Posted by on Lip 19, 2020 in blog | No Comments


lazy Sunday

Hi Light project…

Posted by on Lip 8, 2020 in blog | No Comments


The 30 min light. for „Hi Light project”

Load More