Hi Light project…

Posted by on Lip 8, 2020 in blog | No Comments


The 30 min light. for „Hi Light project”

tiny shark kitchen helper

Posted by on Lip 3, 2020 in blog, sharks | No Comments


Finally the tiny shark found his vocation.
Together with a stick he helps sterilizing masks in the kitchen

Wreszcie mały rekinek odnalazł swoje powołanie.
Razem z patyczkiem pomagają w kuchni przy sterylizacji maseczek

Wood pigeon during today’s downpour

Posted by on Cze 13, 2020 in birds, blog | No Comments

  
The common wood pigeon on an oak during today’s downpour.

Grzywacz na dębie podczas dzisiejszej ulewy. Widok z okna mojej krawcowni.

Blue tit baby

Posted by on Maj 29, 2020 in birds, blog | No Comments


Fledgling of Blue Tit on our willow. Fledgling is fed by parents outside the nest. It may show less fear than humans than adult birds.

Podlot sikorki modrej na naszej wierzbie.
Podlot jest karmiony przez rodziców poza gniazdem. Może wykazywać mniejszy niż dorosłe ptaki lęk przed człowiekiem.

Spurned blackbird ;)

Posted by on Maj 25, 2020 in birds, blog | No Comments


It’s hard to find a more thrilling singer than a blackbird.
Is it caught here during the break, a little bit sleepy or spurn?

Trudno o bardziej namolnego śpiewka niż kos.
Tu przyłapany w przerwie, trochę zamyślony albo odrzucony?

Main observation points on oak.

Posted by on Maj 22, 2020 in blog | No Comments


The tree outside the window is a real treasure. It gives countless attractions. You could only watch it as it changes during the day and season but the most interesting is the everyday life of different species.
Main observation points on oak. Windows from the studio and the bedroom.

Drzewo za oknem to prawdziwy skarb. Daje niezliczone atrakcje. Można  go tylko obserwować jak zmienia się w ciągu dnia i pory roku. Najciekawsze jednak jest toczące się na nim codzienne życie różnych gatunków.
Moje główne punkty obserwacyjne na dąb.

Somebody smile at me today

Posted by on Maj 19, 2020 in blog | No Comments


Somebody smiled at me today. Queue to the bakery…

Ktoś się dziśs do mnie uśmiechnął w kolejce do piekarni…

Gray Flycatcher

Posted by on Maj 18, 2020 in birds, blog | No Comments

My permanent route along the Oriole River expanded my collections of new species of birds. Here is another one in my collection. Gray Flycatcher.

Mój przetarty szlak wzdłuż Wilgi wzbogacił moje zbiory nowych gatunków.
Oto kolejny Muchołówka szara (Muscicapa striata).

Spring in Krakow 2020

Posted by on Maj 5, 2020 in blog | No Comments


I do not remember if I could ever see the empty pavement of the main street Grodzka to the market square. And today I did it, me and bicycle.

Nie pamiętam czy kiedykolwiek prześlizgnęłam się wzrokiem po bruku grodzkiej do samego rynku. A dziś wzrokiem i rowerkiem.

Load More