Galeria

Posted by on Maj 15, 2019 in blog | No Comments

Solvay. Borek Fałęcki. Zajrzałam na wystawę pod mało obiecującym tytułem „Kobieta – Kadry monochromatyczne”.
Chciałam w ten sposób docenić tę wartą najwyższego uznania inicjatywę, zwłaszcza tu, gdzie strefy wpływów od dawna dzielone są pomiędzy pączkujące imperium Pana Boga pod wezwaniem Jana Pawła i niezliczone ilości kapitalistycznych świątyń, w których dostać można wszystko to, co na Zachodzie właśnie przestaje, a u nas zaczyna być modne…
Aż tu nagle, oglądnąwszy dokładnie prawie wszystkie fotografie i sczytawszy prawie wszystkie tytuły, niespodziewanie trafiłam na to przedstawiające dziewczyny z klubu strzeleckiego Instytutu Drexlera z 1925 roku. Co za kobietki i to wdzianko z lamparta!
Zostałam zupełnie rozbrojona.

 

Keukenhof Tulip Garden

Posted by on Kwi 28, 2019 in blog | No Comments

One of the amazing place to enjoy the spring – Tulip Garden Keukenhof and fields around Lisse, Holland.

Jedno z niesamowitych miejsc wartych odwiedzenia wiosną – Ogrody tulipanów w Keukenhof oraz pola w okolicach Lisse, Holandia

Squirrel…

Posted by on Mar 12, 2019 in blog | No Comments

At the time when everything looks like set design for the „The Road”, this red little creature always impress me!

W czasie gdy wszystko przypomina scenografię do filmu „Droga” to rude, wesołe stworzonko zawsze robi na mnie wrażenie!

Watercolors :) friends from masters swimming team.

Posted by on Gru 9, 2018 in blog | No Comments

 
Tychy wczoraj, zawody Mastersów w Pływaniu.
Na koniec dnia koleżanki z drużyny w basenie z ciepłą wodą.

Gdynia zoom…

Posted by on Lis 7, 2018 in blog | No Comments


GDYNIA ZOOM
This time, after returning from Gdynia, I have two thoughts. The first is that Fangor had to be there,
on the Gdynia boulevard at sunset.
And the second, after seeing the exhibition of Mr. Karol Śliwka in the Museum of Gdynia,
that the sculpture is the most important of the arts. The best begin or end with sculpture.

Tym razem po powrocie z Gdyni mam dwa przemyślenia. Pierwsze to takie że Fangor musiał tu bywać,
czyli na bulwarze o zachodzie słońca.
A drugie, po obejrzeniu wystawy Pana Karola Śliwki w Muzeum Miasta Gdyni, że rzeźba jest największą ze sztuk.
Najlepsi zaczynają albo kończą na rzeźbie.

Autumn

Posted by on Paź 3, 2018 in blog | No Comments

Autumn….
my willow after heavy rain in the sun, which you can not see, but it was phenomenal.

Jesień….
moja wierzba po ulewnym deszczu w słońcu, czego nie widać, ale było zjawiskowo.

An amber eye…

Posted by on Wrz 20, 2018 in birds, blog | No Comments


My Collared Dove with an amber eye. Today on my oak tree.
20.09.2018, view from my studio window.
Krakow, Poland

Bursztynowe oczko!
Sierpówka przysiadła dziś na moim dębie i tak jej pięknie zaświeciło oczko!
Sierpówka (Streptopelia decaocto)20.09.2018, z okna mojej pracowni. Kraków

I caught a squirrel…

Posted by on Wrz 4, 2018 in blog | No Comments


It is not easy to take a sharp photo of a squirrel who is still during some urgent work. It made a lot of noise and picked up small twigs and do other strange activities… Besides, is there any animal with so beautiful equally shaped red ears? View from my studio window, 04.09.2018. Krakow, Poland.

Wczoraj złapałam wiewiórkę … 🙂
Nie jest łatwo zrobić ostre zdjęcie wiewiórki, która jest w trakcie jakiejś pilnej roboty. Robiła dużo hałasu,  łamała, znosiła małe gałązki i wykonywała inne dziwne czynności … Poza tym czy można wyobrazić sobie zwierzątko o kształtniejszych a do tego rudych uszkach? Widok z okna mojej pracowni, 04.09.2018. Kraków, Polska.

It’s 3:30 but time flies fast ….

Posted by on Sie 26, 2018 in blog | No Comments

It’s 3:30 but time flies fast ….

U mnie 15:30, ale czas szybko leci…

GHUGHU-PAKHEE

Posted by on Sie 25, 2018 in birds, blog | No Comments

India call this pigeon „GHUGHU-PAKHEE” Its funny becouse privately I call it in polish gruhu-gruhu too
The common wood pigeon (Columba palumbus).
Taken from my studio window on 14.08.2018. Krakow, Poland.

Hindusi nazywają go „GHUGHU-PAKHEE” zabawne,… bo prywatnie też zwracam się do niego „Gruhu-Gruhu”
Grzywacz (Columba palumbus).
Z okna mojej pracowni 14.08.2018, Kraków, Polska.

Load More