Play or rest…

Posted by on Sie 15, 2020 in blog | No Comments

Interesting and modern projects in urban space, such as the one on the boulevard in Gdynia, are rare and deserve attention.
A type of construction /sculpture for rest and play.

Rzadko spotyka się ciekawe i nowoczesne projekty w przestrzeni miejskiej jak ten na bulwarze w Gdyni.
Rodzaj konstrukcja / rzeźba do zabawy lub wypoczynku.

I like taking pictures too :)

Posted by on Sie 9, 2020 in blog | No Comments


I am proud to be on time and pressed the shutter button. In both cases, the finger decided Isn’t it charming pointing?
I love reportage photography and admire Henri Cartier-Bresson and its concepts of the decisive moment. 
 I don’t try to style my photos, but sea motifs from Gdynia always remind me of  Hopper’s painting. 1 August 2020 Gdynia

Jestem dumna z tego że w porę i nacisnęłam spust. Jestem dumna z tego że w porę i nacisnęłam spust.
W obu przypadkach zdecydował paluszek Czyż on nie uroczo wskazuje?
Uwielbiam fotografię reporterską i podziwiam Henri Cartier-Bresson i za jego koncepcję decydującego momentu. Nie staram się stylizować zdjęć, ale morskie motywy z Gdyni zawsze przypominają mi malarstwo Edwarda Hoppera. Gdynia bulwar, 1 sierpnia 2020.

RIKA. Mazury

Posted by on Sie 3, 2020 in blog | No Comments

Cheese cake deconstruction…

Posted by on Lip 19, 2020 in blog | No Comments


lazy Sunday

Hi Light project…

Posted by on Lip 8, 2020 in blog | No Comments


The 30 min light. for „Hi Light project”

tiny shark kitchen helper

Posted by on Lip 3, 2020 in blog, sharks | No Comments


Finally the tiny shark found his vocation.
Together with a stick he helps sterilizing masks in the kitchen

Wreszcie mały rekinek odnalazł swoje powołanie.
Razem z patyczkiem pomagają w kuchni przy sterylizacji maseczek

Wood pigeon during today’s downpour

Posted by on Cze 13, 2020 in birds, blog | No Comments

  
The common wood pigeon on an oak during today’s downpour.

Grzywacz na dębie podczas dzisiejszej ulewy. Widok z okna mojej krawcowni.

Blue tit baby

Posted by on Maj 29, 2020 in birds, blog | No Comments


Fledgling of Blue Tit on our willow. Fledgling is fed by parents outside the nest. It may show less fear than humans than adult birds.

Podlot sikorki modrej na naszej wierzbie.
Podlot jest karmiony przez rodziców poza gniazdem. Może wykazywać mniejszy niż dorosłe ptaki lęk przed człowiekiem.

Spurned blackbird ;)

Posted by on Maj 25, 2020 in birds, blog | No Comments


It’s hard to find a more thrilling singer than a blackbird.
Is it caught here during the break, a little bit sleepy or spurn?

Trudno o bardziej namolnego śpiewka niż kos.
Tu przyłapany w przerwie, trochę zamyślony albo odrzucony?

Load More