Rook

Posted by on Lis 24, 2019 in birds, blog | No Comments

Rook on oak. It’s not easy to take a picture of a rook. Usually once the camera is pointed out, it is gone…
(Corvus frugilegus) view from my studio window. Krakow, Poland.


Gawron na dębie. Nie łatwo fotografować gawrona, zwykle gdy wyceluję aparat, już go nie ma…
(Corvus frugilegus) Widok z okna mojej pracowni. Kraków, Polska.

it must be love!

Posted by on Lis 16, 2019 in birds, blog | No Comments

Couple of collared doves (Streptopelia decaocto).
An interesting fact about these birds is that hey stay togethe for whole life. If the female does not find the male, she joins the couple with the other female. Couple days ago. View from my studio window, Krakow, Poland.

Stara para sierpówek (Streptopelia decaocto). Ciekawym faktem jest to, że ptaki łączą się w pary na całe życie. Jeśli samica nie znajduje partnera samca tworzy parę z inną samicą. Kilka dni temu, widok z okna mojej pracowni. Kraków.

Looking for feeding…

Posted by on Lis 14, 2019 in birds, blog | No Comments

Colder, darker and less unsharp leaves on the trees. My collared dove are looking for feeding…
Collared dove (Streptopelia decaocto). Today view from my studio window. Kraków, Poland

Coraz mniej liści i do tego nieostre.
Sierpówka (Streptopelia decaocto), dzisiaj widok z okna mojej pracowni, Kraków, Polska.

Titmouse in our house :)

Posted by on Paź 25, 2019 in birds, blog | No Comments


Today I had to rescue a small tit mouse which flew over the balcony to our house searching for food and stuck on the window sill between cooking books.

Dzisiaj musiałam ratować małą sikorkę która w poszukiwaniu jedzenia wleciała balkonem do naszego domu i utknęła na parapecie pomiędzy książkami kucharskimi.

They are already pushing…

Posted by on Paź 22, 2019 in birds, blog | No Comments


They are already pushing…
Collared Doves (Streptopelia decaocto) back on my oak tree.
Today 22.10.2019. View from my studio window.

Już się pchają 🙂
Sierpówka (Streptopelia decaocto) wróciła na naszego dęba.
Z okna mojej pracowni. Dzisiaj 22.10.2019, Kraków.

Autumn

Posted by on Paź 20, 2019 in blog | No Comments

We have beautiful autumn in Poland this year. Perfect weather gave time the leaves to tint in unbelievable colours.

Piekną mamy jesień tego roku w Polsce. Dzięki sprzyjającej pogodzie liście miały czas wybrawić się.

cold and hungry…

Posted by on Paź 5, 2019 in blog | No Comments

Unconventionally about the history.

Posted by on Lip 7, 2019 in blog | No Comments


Unconventionally about the history.
The creative mayor of Paczków reminded the history of the town, by wrapping the energy boxes with an old photographs within the old town.
You can see how the streets looked tens years earlier. Project „History of Paczkow with energy”.


Niekonwencjonalnie o historii.
Znany dotychczas z tego że mieści się tu największe w Polsce Centrum Logistyczne takich firm jak DHL czy UPS  – Paczków – dzięki kreatywnemu burmistrzowi przypomina historię miasta oklejając starymi fotografiami skrzynki energetyczne w obrębie starówki. Można zobaczyć jak wyglądały tu ulice kilkadziesiąt lat wcześniej. Projekt „Historia Paczkowa z energią”.

Ocher, cobalt blue and azure – colour therapy.

Posted by on Lip 6, 2019 in blog | No Comments


An old 17th century natural health resort, rebuilt in a Neo Baroque style (1880) – Zdrój Wojciech in Lądek Zdrój (Bad Landeck).
Marble baths, hot thermal springs and Turkish bath. Since 1680.

Ugry, kobalty i błękitny – terapia kolorem.
Stary 17 wieczny Zdrój Wojciech – uzdrowisko przyrodolecznicze, przebudowane w 1880 r. w neobarokowym stylu w Lądku Zdroju (Bad Landeck). Marmurowe wanny, gorące źródła i turecka łaźnia. Od 1680 roku.

Load More