Białowieża National Park

Posted by on wrz 9, 2021 in blog, photography | No Comments


Vertical holes in the trunk are the result of the work of the black woodpecker, the cone is the large woodpecker which presses it into the tree trunk to make it easier to brush off the seeds. In addition, the great woodpecker is smaller than the black one. The last one is the result of Babushka’s work where, the day before the martial law, we tried potato cake and pelmeni with mutton … our culinary discoveries from Podlasie, the farthest corner of Poland at the Belarusian border

Pionowe dziury w pniu to efekt pracy dzięcioła czarnego, szyszka to dzięcioł duży który wciska ją w pień drzewa aby łatwiej opędzlować z nasionek. Do tego dzięcioł duży jest mniejszy od czarnego.
Ostatnie to efekt pracy Babuszki u której dzień przed stanem wojennym próbowaliśmy babki ziemniaczanej i pielmieni
z baraniną… nasze kulinarne odkrycia z Podlasia najdalszego krańca Polski tuż przy granicy z Białorusią.

Leave a Reply