The eagle has landed.

Posted by on Lis 17, 2015 in blog, storybird | No Comments

The eagle has landed. Or F-16 Fighting Falcon?
Anyway it was nice to see him – right from the bed on a rainy monday morning!

Sezon otwarty, orzeł wylądował. A może F-16? W każdym razie miło było go zobaczyć
wprost z łóżka. Nie ma to jak zastrzyk energii w po-po-po (ponury poniedziałkowy poranek)!

Looking for solutions…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

img_0872korekta_m

That is why the feeder is sticked directly to the window pane.

Dlatego karmnik mocowany jest wprost na okiennej szybie.

_mg_8450_animacja-na-oknie_cd

I wanted my feeder to be simple to install…

Chciałam, żeby karmnik można było łatwo zamontować…

_mg_9028_animacja-na-oknie_cd

My point was to find as simple idea as possible.

Postawiłam na prostotę i brak barier.

_mg_7591_animacja-na-oknie

And have searched for best solutions.

I szukałam najlepszych rozwiązań.

The idea start…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

anima_rura_500

Watching the birds I have learnt a lot about their behaviour.

Przy okazji uczyłam się zachowań ptaków.

_mg_7067_animacja_jasniejsza

Then I started to think about Tweet Resto Bar.

I tak zaczął powstawać Tweet Resto Bar.

long necks… :)

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

13

Usually you do not think that the pigeons have such a long necks!

Na co dzień tego nie widać, ale gołębie mają bardzo długie szyje!

golebie_1_karmnik

First the pigeons were a bit surprised. But soon they attacked from every direction!

Gołębie najpierw się nieco zdziwiły. Lecz wkrótce zaatakowały (i to z każdej strony)!

No brotherhood, no equal opportunities…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

34

And waited… Hidden behind leaves.

I czekałam, przyczajona za kwiatem…

img_7974

So the next winter I built a new barrier.

Dlatego kolejnej zimy zbudowałam nową przeszkodę.

_mg_3569korekta8_1_m

There was no brotherhood, no equal opportunities!

Nie było braterstwa, ani równych szans!

And then the jays…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

_mg_3156korekta8_m

…after the raid of voracious pigeons usually found the feeder almost empty.

…po nalocie żarłocznych gołębi nie znajdywały w karmniku niemal niczego…

10

…and the serious-one, a grosbeak…

…a nawet poważny grubodziób…

11

…gang of greenfinches…

…gang dzwońców…

4

And then the jays…

A wtedy sójki…

Unfortunately, there were also pigeons!

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

_mg_1976_720jpg

Bigger and stronger then the other birds pigeons quickly almost nested in the feeder.

Duże i silne gołębie prędko się w karmniku wręcz zagnieździły,
nie dopuszczając doń mniejszej konkurencji.

9_b

Unfortunately, there were also pigeons!

Niestety, pojawiły się też gołębie.

That winter traffic was huge

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

2

That winter traffic was huge. But who does not like walking in a fresh snow…

Tej zimy ruch był spory. Ale kto nie lubi spacerów po świeżym puchu.

_mg_1895korekta_m

When titmouses finally felt like home at my balcony I decided to buy a classic bird feeder.

Gdy sikorki zadomowiły się na moim balkonie, kupiłam klasyczny karmnik.

Once upon a time…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

67569_1449775048440_989603_n

Polish writer, Adam Wajrak, explained it to me presenting an interesting video on youtube 🙂

Wyjaśnił mi to Adam Wajrak, prezentując ciekawy film na na youtube 🙂

73218_1449775248445_1868922_n
As we know titmouses like pork-fat. Have you ever wondered why?

Jak wiadomo sikorki lubią słoninę. Ale dlaczego? Czy ktoś się zastanawiał?

73460_1449748167768_8035343_n

Once upon a time I started in a typical way: with a piece of pork-fat on a wire.

Dawno, dawno temu zaczęłam tradycyjnie: od słoniny na drucie.

Load More