Behaviors :)

Posted by on Lis 17, 2015 in blog, storybird | No Comments

mvi_7095_sam-karmnik

Backgroud Theme 🙂

Temat „Tło”

find more on Vimeo channel

find more on Vimeo channel

animacja-rura-ptaszek-diobie-czerwone-kolko

Tit, directly on my bedroom window… 🙂

Sikorka prosto z mojego okna sypialni 🙂

Winter start…

Posted by on Lis 17, 2015 in blog, storybird | No Comments

anima-bauhaus_pada-snieg

First snow this winter.

Pierwszy śnieg tej zimy.

Autumn…

Posted by on Lis 17, 2015 in blog, storybird | No Comments

animacja-z-oknem

Whan titmouse wake you up!, from my bedroom window 🙂

Kiedy rano budzi cię sikorka!, z okona mojej sypialni 🙂

Mr. Sikorski…

Posted by on Lis 17, 2015 in blog, storybird | No Comments

Hungry but angry? Whole morning this way!

Dzisiejszy Pan Sikorski: Pani, co mi pani w talerz zaglądasz!
Jak babcię kocham, zjeść spokojnie nie można!

rownowaga_m

The eagle has landed. Or F-16 Fighting Falcon?
Anyway it was nice to see him – right from the bed on a rainy monday morning!

Sezon otwarty, orzeł wylądował. A może F-16? W każdym razie miło było go zobaczyć
wprost z łóżka. Nie ma to jak zastrzyk energii w po-po-po (ponury poniedziałkowy poranek)!

44_141115bs

Today Mr. Sikorski seemed to have a problem. Did not he believe what he got?
Or was he looking for something gluten-free? Or maybe he is a scientist? Anyway,
welcome to Tweet Resto Bar Dr Sikorski!

Dzisiaj Pan Sikorski miał chyba problem ze wzrokiem. Może nie dowierzał w to,
co widzi (ziarna słonecznika)? Albo oceniał ich termin przydatności do spożycia?
W każdym razie: witaj w Tweet Resto Bar, doktorku!

Closer…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

img_0089_m

Since birds show up early in the morning it is perfect to install Tweet Resto Bar on the
bedroom window and then lying in bed (quietly because they are very timid) start a day
with the best feelings.

Ponieważ ptaki zjawiają się o brzasku, Tweet Resto Bar dobrze zainstalować na przykład
na oknie w sypialni i leżąc w łóżku (bez ruchu, bo przecież są płochliwe) nastrajać się
na miły dzień.

1

Now I can watch the birds from the very close distance.

Odtąd ptaki oglądać można naprawdę z bliska.

Looking for solutions…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

img_0872korekta_m

That is why the feeder is sticked directly to the window pane.

Dlatego karmnik mocowany jest wprost na okiennej szybie.

_mg_8450_animacja-na-oknie_cd

I wanted my feeder to be simple to install…

Chciałam, żeby karmnik można było łatwo zamontować…

_mg_9028_animacja-na-oknie_cd

My point was to find as simple idea as possible.

Postawiłam na prostotę i brak barier.

_mg_7591_animacja-na-oknie

And have searched for best solutions.

I szukałam najlepszych rozwiązań.

The idea start…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

anima_rura_500

Watching the birds I have learnt a lot about their behaviour.

Przy okazji uczyłam się zachowań ptaków.

_mg_7067_animacja_jasniejsza

Then I started to think about Tweet Resto Bar.

I tak zaczął powstawać Tweet Resto Bar.

That battle was hard to win.

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

49

…but what I wanted was to watch the other birds!

…a przecież chciałam oglądać również innych gości!

_mg_9640_golebie_cd

That battle was hard to win.

Tę batalię trudno było wygrać.

long necks… :)

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

13

Usually you do not think that the pigeons have such a long necks!

Na co dzień tego nie widać, ale gołębie mają bardzo długie szyje!

golebie_1_karmnik

First the pigeons were a bit surprised. But soon they attacked from every direction!

Gołębie najpierw się nieco zdziwiły. Lecz wkrótce zaatakowały (i to z każdej strony)!

No brotherhood, no equal opportunities…

Posted by on Lis 17, 2014 in blog, storybird | No Comments

34

And waited… Hidden behind leaves.

I czekałam, przyczajona za kwiatem…

img_7974

So the next winter I built a new barrier.

Dlatego kolejnej zimy zbudowałam nową przeszkodę.

_mg_3569korekta8_1_m

There was no brotherhood, no equal opportunities!

Nie było braterstwa, ani równych szans!

Load More