Wood pigeon on my oak tree

Posted by on marzec 25, 2021 in birds, blog | No Comments


Wood pigeon / Columba palumbus/ the largest pigeon in Poland, as dignified as the Eurasian Collared Dove. Although fairly common birds are exceptionally beautiful. Never come to the windowsill, they just sit and watch.

Gołąb grzywacz / Columba palumbus / największy spotykany w Polsce gatunek gołębia, równie dostojny jak sierpówka. Chociaż dość pospolite to wyjątkowo piękne ptaki. Nigdy nie przylatują na parapet, po prostu siedzą i patrzą…

Leave a Reply