The LEGENDARY BIRD HOME 2021

Posted by on kw. 13, 2021 in blog | No Comments


I am pleased to announce that I joined the jury of The LEGENDARY BIRD HOME 2021 competition.
The competition is interesting for several reasons. Its aim is to raise awareness of the global environmental crisis and participants are tasked with presenting innovative and eye-catching birdhouse designs that can be built at home, using building materials and methods that are both environmentally friendly and accessible. The competition is carried out in cooperation with Birdly – a socially responsible startup, which aims to support ecological activism around the world through funds raised from the sale of bird houses.


Miło mi obwieścić że zostałam zaproszona do grona jurorów w konkursie The LEGENDARY BIRD HOME 2021.
Konkurs jest ciekawy z kilku powodów. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat globalnego kryzysu środowiskowego a zadaniem uczestników przedstawienie innowacyjnych i przyciągających uwagę projektów budki dla ptaków, którą można zbudować w domu, przy użyciu materiałów i metod budowlanych, które są zarówno przyjazne dla środowiska, jak i łatwo dostępne. Konkurs realizowany we współpracy z Birdly – społecznie odpowiedzialnym startupem, którego celem jest wspieranie aktywizmu ekologicznego na całym świecie poprzez fundusze zebrane ze sprzedaży domów dla ptaków.

Leave a Reply