Feeding in the afternoon sun

Posted by on paź 31, 2021 in blog, storybird | No Comments

I love winter monochrome backgrounds for my bird feeders.  I think they look best in them. But what to do when autumn overflow us with colours and velvety afternoon light….

Uwielbiam zimowe monochromatyczne tła dla moich karmników, myślę że wyglądają w nich najlepiej.
Ale co zrobić kiedy jesień zalewa nas kolorem i aksamitnym popołudniowym światłem…

Available now at my Etsy shop

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

Last test on roof window…

Posted by on paź 27, 2021 in blog, storybird | No Comments


Well, it can be for ambitious birdloverse, because adding food is a small challenge

Ostatni test na oknie dachowym… No cóż może być aczkolwiek dla ambitnych, gdyż uzupełnianie pokarmu jest troszkę niewygodne…

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

New face of TUBE – Great Tit.

Posted by on lut 28, 2021 in blog, storybird | No Comments


It just happened that at the end of winter I managed to implement a new version of TUBE – Great Tit. As a result of several months of testing, the feeder changed its orientation and hung frontally.
I would like this version to serve mini-education. I will try to present the silhouettes of various species of birds. For starters, of course, who else but a tit! a Great Tit!

Tak wypadło że akurat na koniec zimy udało się zrealizować nową wersję karmika TUBE – Great Tit. W wyniku kilku miesięcy testów karmik zmienił swoją orientacje i zawisł frontalnie. Chciałabym aby ta wersja służyła mini edukacji. Będe się starać prezentować sylwetki różnych gatunków ptaków. Na początek oczywiście sikorka!

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

Load More