W pewnej dolinie siedział szpak na linie…

Posted by on kwiecień 14, 2021 in birds, blog | No Comments


In a beautiful Minkowska Valley starling sat starling on a rope.

W pięknej dolinie siedział szpak na linie, a była to dolina Minkowska.

Leave a Reply