1 April Today International Bird Day

Posted by on kwiecień 1, 2021 in birds, blog | No Comments


On 1 April we celebrate the International Bird Day, established in memory of the world’s first international convention for the protection of this group of animals.
The International Day of Birds is a great occasion to recall the importance of birds in human life. The world would be sad without joyful singing, beautiful colors or interesting bird behavior. / My collared dove, yesterday on windowsill.
source: www.gdos.gov.pl

1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, ustanowiony na pamiątkę pierwszej na świecie międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Międzynarodowy Dzień Ptaków to doskonała okazja by przypomnieć, jak dużą rolę ptaki odgrywają w życiu człowieka. Świat byłby smutny bez radosnego śpiewu, pięknego ubarwienia czy też ciekawych ptasich zachowań. / Moja sierpówka wczoraj na parapecie /
żródło: www.gdos.gov.pl

Leave a Reply