Posted by on sty 28, 2023 in blog, photography | No Comments

If someone forgot what I look like – portrait made by my travel companion and master of composition…

Jakby ktoś zapomniał jak wyglądam – mój portret wykonany przez towarzysza wycieczki i mistrza kompozycji…

Leave a Reply