Enjoy the sun in Venice. Morning at about 9 am, one year ago…

Posted by on mar 16, 2021 in blog | No Comments

About the man who unrolled the white stripes…

Rainy day today in Krakow, so enjoy the sun in Venice. Empty Piazza San Marco.
Morning at about 9 am, one year ago…

Na ten ponury i deszczowy dzień, kartka z kalendarza.
Poranek, rok temu o ok 9 rano. Wenecja, pusty plac Św. Marka.

Palazzo Ducale

Posted by on lut 27, 2021 in blog | No Comments

I like such buckles 🙂 Two objects staring at the „wrong” photographer … It all started there a year ago, … it’s hard to comprehend how much everything has changed since then. Our short vacation in Venice. February 2020.

Lubie takie klamry 🙂
Dwa obiekty wpatrzone w „nie tego” fotografa…
Tam rok temu wszystko się zaczęło,… aż trudno ogarnąć jak bardzo wszystko zmieniło się od tamtego czasu. Nasz krótki urlop w Wenecji. Luty 2020.

Breakfast for 4 legs. Venice 2020

Posted by on mar 7, 2020 in blog | No Comments


Breakfast for 4 legs. Last morning in Venice.

Śniadanie na 4 nogi. Ostatni poranek w Wenecji

Venetian color palette

Posted by on mar 6, 2020 in blog | No Comments

Palaces on the Canal Grande. Venetian color palette: aquamarine, venetian pink and venetian green.

Pałace nad kanałem cd. Wenecka paleta: akwamaryna, wenecki róż i zieleń wenecka.

Venetian palaces.

Posted by on mar 5, 2020 in blog | No Comments

Venetian palaces on the Grand Canal. view from the water tram

Pałace Weneckie przy Grand Canal. Widok z tramwaju wodnego (vaporetto).

Santa Maria della Salute.

Posted by on mar 4, 2020 in blog | No Comments


View on Santa Maria della Salute. The church is built on a million oak piles.

Widok na Santa Maria della Salute. Kościół postawiony na milionie pali dębowych.

San Pantalon

Posted by on mar 3, 2020 in blog | No Comments


Church of St. Pantaleon in Venice.
The only church we were able to see before closing. Known for its fantastic vault with the world’s largest oil painting. Unfortunately, I draw my attention to the motive on the floor …


San Pantalon – kościół św. Pantaleona w Wenecji.
Jedyny kościół który udało nam się zobaczyć przed zamknięciem. Znany z fantastycznego sklepienia z największym na świecie obrazem olejnym. Niestety moją uwagę przykul motyw na posadzce…