Venetian color palette

Posted by on Mar 6, 2020 in blog | No Comments

Palaces on the Canal Grande. Venetian color palette: aquamarine, venetian pink and venetian green.

Pałace nad kanałem cd. Wenecka paleta: akwamaryna, wenecki róż i zieleń wenecka.

Venetian palaces.

Posted by on Mar 5, 2020 in blog | No Comments

Venetian palaces on the Grand Canal. view from the water tram

Pałace Weneckie przy Grand Canal. Widok z tramwaju wodnego (vaporetto).

Santa Maria della Salute.

Posted by on Mar 4, 2020 in blog | No Comments


View on Santa Maria della Salute. The church is built on a million oak piles.

Widok na Santa Maria della Salute. Kościół postawiony na milionie pali dębowych.

San Pantalon

Posted by on Mar 3, 2020 in blog | No Comments


Church of St. Pantaleon in Venice.
The only church we were able to see before closing. Known for its fantastic vault with the world’s largest oil painting. Unfortunately, I draw my attention to the motive on the floor …


San Pantalon – kościół św. Pantaleona w Wenecji.
Jedyny kościół który udało nam się zobaczyć przed zamknięciem. Znany z fantastycznego sklepienia z największym na świecie obrazem olejnym. Niestety moją uwagę przykul motyw na posadzce…