Bird traffic!

Posted by on lis 24, 2023 in birds, blog, storybird | No Comments

Spot 4 different species of birds in less than a minute.
Coal Tit, blue tits, great tits and finally a nuthatch…


4 różne ptaki w niecałą minutę.
Kolejno: sikorka sosnówka, modraszka, bogatka a na koniec kowalik.

DIY Wood House bird feeder

Posted by on lip 29, 2023 in blog | No Comments


Label start-kit included felt sponge to clean feeder after winter season, seeds for good start and assembly instruction.

Pakiet startowy zawiera filc do czyszczenia karmnika po sezonie, ziarna słonecznika na dobry start i instrukcje składania.

Group of titmouses in the feeder is a real show!

Posted by on lis 10, 2021 in blog, storybird | No Comments

Great titmouses usually come to the feeder single, but they often forage in groups, then it is a real show!
A Great Tit on my studio window.

Sikorki zwykle przylatują pojedynczo ale często żerują w grupie, wtedy jest to prawdziwe widowisko!
Sikorka bogatka na oknie mojej pracowni.

TiTUBE   /  Tweet Resto Bar

You can’t get any closer.

Posted by on lis 5, 2021 in blog, storybird | No Comments

Nie można być bliżej…

TiTUBE   /  Tweet Resto Bar

Bird feeder got a name – TiTUBE!

Posted by on lis 3, 2021 in blog, storybird | No Comments

My new bird feeder inspired by Great Tit got already a name TiTUBE!

Mój nowy karmnik zainspirowany sikorką bogatką dostał na imię TiTUBE.

TiTUBE   /  Tweet Resto Bar

Feeding in the afternoon sun

Posted by on paź 31, 2021 in blog, storybird | No Comments

I love winter monochrome backgrounds for my bird feeders.  I think they look best in them. But what to do when autumn overflow us with colours and velvety afternoon light….

Uwielbiam zimowe monochromatyczne tła dla moich karmników, myślę że wyglądają w nich najlepiej.
Ale co zrobić kiedy jesień zalewa nas kolorem i aksamitnym popołudniowym światłem…

Available now at my Etsy shop

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

Last test on roof window…

Posted by on paź 27, 2021 in blog, storybird | No Comments


Well, it can be for ambitious birdloverse, because adding food is a small challenge

Ostatni test na oknie dachowym… No cóż może być aczkolwiek dla ambitnych, gdyż uzupełnianie pokarmu jest troszkę niewygodne…

New bird feeder   /  Tweet Resto Bar

Load More