The Holy Trinity Chapel

Posted by on wrz 14, 2021 in blog, photography | No Comments

The Holy Trinity Chapel is a must-see in Lublin. One of the most valuable monuments of medieval art in Poland and Europe. Gothic architecture covered with polychromes painted in an iconographic program taken from the Byzantine Empire.

Kaplica Trójcy Świętej punkt obowiązkowy w Lublinie.
Jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. Gotycka architektura pokryta polichromiami malowanymi w programie ikonograficznym zaczerpniętym z Bizancjum.

Białowieża National Park

Posted by on wrz 9, 2021 in blog, photography | No Comments


Vertical holes in the trunk are the result of the work of the black woodpecker, the cone is the large woodpecker which presses it into the tree trunk to make it easier to brush off the seeds. In addition, the great woodpecker is smaller than the black one. The last one is the result of Babushka’s work where, the day before the martial law, we tried potato cake and pelmeni with mutton … our culinary discoveries from Podlasie, the farthest corner of Poland at the Belarusian border

Pionowe dziury w pniu to efekt pracy dzięcioła czarnego, szyszka to dzięcioł duży który wciska ją w pień drzewa aby łatwiej opędzlować z nasionek. Do tego dzięcioł duży jest mniejszy od czarnego.
Ostatnie to efekt pracy Babuszki u której dzień przed stanem wojennym próbowaliśmy babki ziemniaczanej i pielmieni
z baraniną… nasze kulinarne odkrycia z Podlasia najdalszego krańca Polski tuż przy granicy z Białorusią.

Short walk around Białowieża village with double luck :)

Posted by on wrz 5, 2021 in blog, photography | No Comments


In the evening, the day before our departure, we went to see the Białowieża Towarowa station, famous for its exclusive apartments on the train and tower, and the Carska restaurant in the station building ….
Even then, the atmosphere in the area was tense and we did not meet many tourists, but a two-headed deer in that and a herd of Polish horses on the way back …

Wieczorem w przeddzień wyjazdu wybraliśmy się zobaczyć stację Białowieża Towarowa, słynną z ekskluzywnych apartamentów w pociągu i wieży oraz restauracji Carskiej w budynku stacji….
Już wtedy atmosfera w okolicy była napięta i ogólnie mało spotykaliśmy turystów za to dwugłową sarnę w tamtą i stadko koników polskich w drodze powrotnej…

Mushrooms in natural forest

Posted by on wrz 5, 2021 in blog, photography | No Comments

It was a lot about mushrooms, there are as many as 4,000 species in the forest. Fantastic tubes with brulee cream or shameless stink horn … and a 500-year-old Jagiełło oak. Białowieża National Park is a priceless nursery of species and genetic diversity, a living laboratory.

At the King Jagiello oak.

Posted by on wrz 1, 2021 in blog, photography | No Comments

At the King Jagiello oak – 450 years old … A beautiful legend, but rather, they didn’t meet.

Przy dębie Jagiełły – 450 lat… Legenda piękna ale raczej się nie spotkali.

Trees in Białowieża National Park.

Posted by on wrz 1, 2021 in blog, photography | No Comments

 

Fantastic trees in Bialowieza National Park. Part of virgin forest.

Murano

Posted by on cze 17, 2021 in blog, photography | No Comments


Murano to oczywiście szkło, najlepiej pełne…
Niestety muzeum szkła na które liczyłam było w dużej części zamknięte, ale udało się trafić do manufaktury szkła i na pyszne owoce morza w uroczej restauracyjce. Szklany motyw też się znalazł.

Venice palaces.

Posted by on cze 13, 2021 in blog, photography | No Comments

To akurat nie pałac a budynek Prokuracji Starej (Procuratie Vecchie) ale pasowało mi tu kompozycyjnie 🙂


WENECKIE PAŁACE
Kiedy się jest pierwszy raz w Wenecji trudno na czymś konkretnym się skupić. To miasto ma w sobie zbyt wiele, dlatego chce się tam wracać. W sezonie, w głównym nurcie bardzo męczące ale są na to sposoby. Ciekawe jest to że będąc w Wenecji jej zwarta zabudowa i plaski teren nie pozwala zobaczyć nic poza kolejnym rogiem lub co najwyżej wieżą kościoła. A okazuje się że dopiero dystans daje właściwe spojrzenie na to miasto. Znane mi są 3 miejsca z których można podziwiać Wenecję z dystansu. Pierwsze to tramwaj wodny vaporetto. A jak Wenecja to oczywiście pałace!

Burano

Posted by on cze 12, 2021 in blog, photography | No Comments


Venice stop and first trip to Burano. If you are looking for colours and sun, you will find both there. Not really my vibe, but Burano is worth seeing, for example, when visiting the oldest church in the lagoon, Santa Maria Assunta with its fantastic Byzantine mosaics, on the nearby island Torcello. Unfortunately, there is a ban on photography. Holidays in Limone June 7-17, 2014.

Przystanek Wenecja i pierwsza wycieczka na Burano. Jeśli szukasz koloru i słońca znajdziesz tam i jedno i drugie. Nie zupełnie moje klimaty ale Burano warto zobaczyć choćby przy okazji zwiedzania na pobliskiej Torcello najstarszego na lagunie kościółka Santa Maria Assunta z fantastycznymi bizantyjskimi mozaikami. Niestety jest tam zakaz fotografowania.
Wakacje w Limone 7-17 czerwca 2014 r.

Hochalpenstrasse and Grossglockner.

Posted by on cze 10, 2021 in blog, photography | No Comments


Przeprawa przez Alpy. Hochalpenstrasse oraz jęzor lodowca Grossglockner. 9 czerwca 2014 r. Kierunek Garda!

Load More