Alien jay after bathing

Posted by on maj 27, 2024 in birds, blog | No Comments

On the way back from birdwatching at Oriole river park, Kraków.

Uwaga obcy! Rano w drodze powrotnej z obserwcji w Parku rzeki Wilgi.

Jay after bathing…

Posted by on maj 9, 2024 in birds, blog | No Comments

In the morning, on the way back from the kingfisher, we met her wet on the path by the canal.
It was a bath! I have never seen a jay so wet, even after a downpour.

Sójka po kąpieli…
Wracając rano od zimorodka spotkaliśmy ją mokrą na ścieżce przy kanale. To była kąpiel!
Tak mokrej sójki nie widziałam nawet po wielkiej ulewie.

The Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) or just blackcap.

Posted by on maj 6, 2024 in birds, blog | No Comments

This blackcap is a male, probably one of the loudest singers. He’s still free, but judging by how hard he’s searching, not for long!
Uwaga na Kapturka!
W świecie ptaków ten kapturka – samiec, chyba jeden z najgłośniejszych śpiewaków. Jeszcze wolny ale, sądząc po tym jak intensywnie szuka, już nie długo!

Jay today

Posted by on paź 13, 2022 in birds, blog, photography | No Comments

Jay today on our oak tree and with an acorn in its beak.

Sójka dziś na naszym dębie, oraz z żołądziem w dziobie.

jay

Posted by on lut 6, 2022 in birds, blog | No Comments

Jay today…

Posted by on gru 12, 2021 in birds, blog | No Comments

Today I caught a jay digging through a flowerpot.
The jays often hide acorns here and sometimes forget about them. So a small oak tree in a pot has sprouted several times.
By the way, I took a close-up photo and it leaves no doubt what a beautiful bird it is. What a charming look. And this hairstyle! Carnival is getting closer!

Zawsze podejrzewałam sójki ale dopiero dziś zobaczyłam jak przekopuje doniczkę.
Sójki często ukrywają tu żołędzie ale zdarza się że zapominają gdzie. Już kilka razy wykiełkował mi mały dąbek w doniczce.
Przy okazji zbliżenia, jakie udało mi się zrobić, nie pozostawiają wątpliwości jaki to piękny ptak. Cóż za elektryzujące spojrzenie. A ten fryz! Karnawał coraz bliżej!

Classic jay.

Posted by on gru 5, 2021 in birds, blog | No Comments


Today a jay in a classic pose on our oak tree. This is the only sharp photo that I take, very static, but showing its wonderful colour scheme against the background of our city landscape.

Dziś sójka w klasycznej pozie na naszym dębie. Jedyne ostre zdjęcie jakie udało mi się zrobić, bardzo statyczne ale za to pokazujące jej wspaniały zestaw kolorystyczny na tle miejskiego krajobrazu. Widok z okna mojej pracowni.

Jay

Posted by on sty 26, 2020 in birds, blog | No Comments

Jay (Garrulus glandarius). Today view form my window 26.01.2020, Krakow, Poland.

Sójka (Garrulus glandarius). Dziś widok z mojego okna 26.01.2020, Kraków.

Posted by on cze 20, 2018 in birds, blog | No Comments

My jay enjoy the sun. View from my studio window.
Kraków, Poland.

Enjoy the sun!

Posted by on cze 12, 2018 in birds, blog | No Comments

My jay yesterday afternoon, enjoy the sun.
JAY (Garrulus glandarius)   |   11.06.2018. time: 18.56   |  View from my studio window, Kraków, Poland.

Load More